Ilmalämpöpumppu asennuksia Itä-Uudellamaalla. Värmepump installationer i Östra-Nyland – ilmalämpöpumppu Porvoo – Luftvärmepump Borgå

Innehållet av basinstallation

Luftvärmepumpens basinstallation

  • In och ut enheternas installation, inkl. väggställning.
  • En genomföring i max. 30 cm tjock trä vägg.
  • 4 meter isolerade kylämne rör med täck kanaler
  • El installationen mellan enheterna + kondensrör.
  • Enheternas elmatning från ett jordat vägguttag, avstånd max 4 meter samt en säkerhetsbrytare enligt installationsbehovet. (I installationerna följer vi dom förordningar som finns samt ett bra installationssätt)
  • Ut enhetens installation på en väggställning eller på en markställning enligt platsen. (Installationen innehåller ej markställningen eller grund arbetet för den)
  • Installationsprotokoll
  • Ibuktagande samt ibruktagnings instruktioner.